Επαναληπτικό Βιντεομάθημα – Γωνίες Α’ Γυμνασίου

Μια δεκάλεπτη επανάληψη μέσα από ένα βίντεο. Είδη γωνιών, σχέσεις γωνιών κ.α.

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα

Το Πυθαγόρειο θεώρημα και το Αντίστροφό του. Η διατύπωση, η εξήγηση και λυμένα παραδείγματα. Που χρησιμοποιείται; Πότε χρησιμοποιείται και πως; Διαβάστε το άρθρο να βρείτε τις απαντήσεις.

Πυθαγόρας

Πυθαγόρας

Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης. Ο Πυθαγόρας σήμερα χρήζει παγκόσμιας αναγνώρισης. Το όνομα του είναι ταυτισμένο με το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Σε ολόκληρο τον κόσμο γνωρίζουν τον μεγάλο αυτόν φιλόσοφο και μαθηματικό από το θεώρημά του και τον τιμούν ιδιαίτερα.

Άρρητος Αριθμός

Άρρητοι Αριθμοί

Άρρητος Αριθμός λέγεται κάθε πραγματικός αριθμός που δεν είναι Ρητός, δηλαδή που δεν μπορεί να γραφτεί σαν κλάσμα με αριθμητή ακέραιο και παρονομαστή μη μηδενικό ακέραιο.

Εξίσωση α’ Βαθμού

Παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθούμε για να βρούμε τη λύση μιας εξίσωσης α’ βαθμού. Βήμα βήμα λύνοντας ταυτόχρονα κι ένα παράδειγμα.

Παραγοντοποίηση

Τι είναι η παραγοντοποίηση; Με ποιό τρόπο μπορώ να μετατρέψω μια αλγεβρική παράσταση σε γινόμενο; Δείτε αναλυτικά την μέθοδο του κοινού παράγοντα, την ομαδοποίηση, την παραγοντοποίση του τριωνύμου και πως χρησιμοποιώ τις ταυτότητες στην παραγοντοποίηση.

Επίλυση Δευτεροβάθμιας Εξίσωσης

Δευτεροβάθμια Εξίσωση

Λύνουμε δύο εξισώσεις δεύτερου βαθμού. Μια εξίσωση που απαιτεί όλα τα βήματα της μεθοδολογίας που μάθαμε σε προηγούμενο άρθρο και ένα πρόβλημα που απαιτεί επίλυση εξίσωσης δεύτερου βαθμού.

Παραγοντοποίηση Τριωνύμου

Παραγοντοποίηση Τριωνύμου

Εδώ βλέπουμε μια άλλη μέθοδο για να μετατρέψουμε ένα τριώνυμο σε γινόμενο. Έχουμε δει τον τρόπο με το “άθροισμα και γινόμενο” και τώρα μαθαίνουμε την παραγοντοποίηση με τη βοήθεια ενός τύπου. Για να χρησιμοποιηθεί ο τύπος πρώτα βρίσκουμε τις ρίζες του τριωνύμου.

Απαλλαγή από τις απόλυτες τιμές

Για να απαλλαγούμε από τα απόλυτα πρέπει να γνωρίζουμε αν το περιεχόμενο της απόλυτης τιμής είναι θετικό, μηδέν ή αρνητικό γιατί σε κάθε περίπτωση ενεργούμε διαφορετικά.

Άρτια – Περιττή Συνάρτηση

Πότε μια συνάρτηση λέγεται “άρτια”, πότε “περιττή”; Τι κερδίζω αν γνωρίζω ότι μια συνάρτηση ανήκει σε αυτή τη κατηγορία;