Αρχείο κατηγορίας: Θέλω να μάθω…

Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης Alpha Chiang

Θέλω να μάθω … να λύνω εξισώσεις με απόλυτα

Αυτό είναι το υπ' αριθμόν 2 από τα 2 συνολικά άρθρα της ενότητας Απόλυτα

Για να λύσουμε εξισώσεις με απόλυτες τιμές (που ο άγνωστος είναι «φυλακισμένος» μέσα σε απόλυτα) πρέπει να ελευθερώσουμε τον άγνωστο από το απόλυτο. Πως μπορούμε να το πετύχουμε;


Μάθε τα όριά σου και … ξεπέρασέ τα !!!

Αυτό είναι το υπ' αριθμόν 1 από τα 3 συνολικά άρθρα της ενότητας Όρια

Πως μπορούμε να υπολογίζουμε το όριο μιας συνάρτησης όταν το χ τείνει σε πραγματικό αριθμό ακόμη και στην περίπτωση που μηδενίζεται ο παρονομαστής.


Θέλω να μάθω…πως βρίσκουμε το Πεδίο Ορισμού μιας συνάρτησης

Αυτό είναι το υπ' αριθμόν 1 από τα 3 συνολικά άρθρα της ενότητας Συναρτήσεις - τα βασικά

Τι είναι το Πεδίο Ορισμού μιας συνάρτησης; Πως το υπολογίζω και γιατί;


Θέλω να μάθω…πως δείχνουμε ότι τρία σημεία είναι συνευθειακά

Η βασική μεθοδολογία με την οποία αποδεικνύουμε ότι τρία σημεία με γνωστές συντεταγμένες είναι συνευθειακά (βρίσκονται και τα τρία στην ίδια ευθεία). Στο άρθρο θα βρείτε τρεις διαφορετικούς τρόπους επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.


Θέλω να μάθω … να λύνω κλασματικές εξισώσεις

Αυτό είναι το υπ' αριθμόν 11 από τα 15 συνολικά άρθρα της ενότητας Γ΄ Γυμνασίου-Μαθήματα

Ας δούμε ποια εξίσωση λέγεται κλασματική, πως βρίσκουμε τις λύσεις της και πως τους περιορισμούς. Δείτε πόσο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε να παίρνουμε περιορισμούς κάθε φορά που μια μεταβλητή εμφανίζεται σε παρονομαστή.


Θέλω να μάθω να λύνω … τριγωνομετρικές εξισώσεις

συνχ=1/2
Αυτό είναι το υπ' αριθμόν 2 από τα 5 συνολικά άρθρα της ενότητας Τριγωνομετρία

Αυτό είναι το υπ’ αριθμόν 2 από τα 5 συνολικά άρθρα της ενότητας Τριγωνομετρία

Τριγωνομετρική εξίσωση λέγεται η εξίσωση στην οποία ο άγνωστος είναι «φυλακισμένος» μέσα σε κάποιο τριγωνομετρικό αριθμό. Οι τριγωνομετρικές εξισώσεις (λόγω της περιοδικότητας που παρουσιάζουν οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις) έχουν άπειρες λύσεις που χωρίζονται σε δύο ομάδες. Για να μπορέσουμε να λύσουμε τριγωνομετρικές εξισώσεις …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Θέλω να μάθω τι είναι η αλγεβρική παράσταση

Αυτό είναι το υπ' αριθμόν 1 από τα 15 συνολικά άρθρα της ενότητας Γ΄ Γυμνασίου-Μαθήματα

Αυτό είναι το υπ’ αριθμόν 1 από τα 15 συνολικά άρθρα της ενότητας Γ΄ Γυμνασίου-Μαθήματα

Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τι είναι η αλγεβρική παράσταση καλό θα ήταν να δούμε πρώτα τι είναι η αριθμητική παράσταση.

Αριθμητική παράσταση

Μία παράσταση που αποτελείται από αριθμούς οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με τα σύμβολα των πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Παλαιότερα άρθρα «

Φέρε περισσότερα στοιχεία