Μαθήματα

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου

Αφορά τους μαθητές που φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη: Μέρος Α’ (Αριθμητική) Ασχολούμαστε με τους αριθμούς, τις πράξεις και τις ιδιότητές του. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί επανάληψη αυτών που οι μαθητές έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό. Απλά εδώ παρουσιάζονται με πιο αυστηρό (επιστημονικό) τρόπο. Μέρος Β’ (Γεωμερτρία) Ασχολούμαστε με τα σχήματα …

0 comments

Προετοιμασία για Β’ Γυμνασίου

Η απαραίτητη επανάληψη από τα Μαθηματικά της Α’ Γυμνασίου. Εστιάζουμε στους Ρητούς αριθμούς και στις πράξεις ανάμεσα στους ρητούς.

1 comment

Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου

Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου θα βρουν εδώ την απαραίτητη θεωρία καθώς και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης σε όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν. Η ύλη και εδώ όπως σε κάθε τάξη του Γυμνασίου χωρίζεται σε δύο μέρη. Α’ μέρος Περλαμβάνει την Άλγεβρα και τα σημαντικότερα κεφάλαια με τα οποία ασχολείται είναι: Πολυώνυμα Ταυτότητες Παραγοντοποίηση Κλασματικές Αλγεβρικές …

0 comments

Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου

Αφορά τους μαθητές που φοιτούν στην Β’ Γυμνασίου. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη: Μέρος Α’ (Άλγεβρα) Ασχολούμαστε πλέον με μεταβλητές και αλγεβρικές παραστάσεις. Μαθαίνουμε για τις εξισώσεις, τις ανισώσεις ακόμα και για τις συναρτήσεις. Μέρος Β’ (Γεωμερτρία – Τριγωνομετρία) Ασχολούμαστε κυρίως με το Πυθαγόρειο θεώρημα και τις εφαρμογές του. Συνεχίζουμε μαθαίνοντας τα βασικά της …

0 comments

Quizzes Α’ Γυμνασίου

Αξιολόγησε τις γνώσεις σου με ερωτήσεις από την ύλη της Α’ Γυμνασίου.

0 comments

Quizzes Β’ Γυμνασίου

Αξιολόγησε τις γνώσεις σου με ερωτήσεις από την ύλη της Β’ Γυμνασίου.

0 comments

Quizzes Γ’ Γυμνασίου

Αξιολόγησε τις γνώσεις σου με ερωτήσεις από την ύλη της Β’ Γυμνασίου.

0 comments