Απλοποίηση Κλάσματος

Απλοποίηση ενός κλάσματος είναι η διαδικασία που ακολουθούμε ώστε να καταφέρουμε να βρούμε ένα νέο κλάσμα που να είναι ίσο με το αρχικό αλλά να έχει μικρότερους όρους. Για να απλοποιήσουμε ένα κλάσμα πρέπει να διαιρέσουμε τον αριθμητή του αλλά και τον παρονομαστή του με τον ίδιο αριθμό.

Περισσότερα

Αριθμητική Παράσταση

Αριθμητική παράσταση είναι αριθμοί (μόνο) ενωμένοι μεταξύ τους με πράξεις π.χ. 2(3-1)+1. Όταν εκτελεστούν οι πράξει προκύπτει ένας μοναδικός αριθμός.

Περισσότερα

Αρνητικός αριθμός

Κάθε αριθμός μικρότερος από το 0, λέγεται αρνητικός. Οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πάντα μπροστά τους το πρόσημο -, σε αντίθεση με τους θετικούς που έχουν το πρόσημο + ή δεν έχουν πρόσημο.

Περισσότερα