Αριθμητική Παράσταση

Αριθμητική παράσταση είναι αριθμοί (μόνο) ενωμένοι μεταξύ τους με πράξεις π.χ. 2(3-1)+1. Όταν εκτελεστούν οι πράξει προκύπτει ένας μοναδικός αριθμός.

Περισσότερα

Αρνητικός αριθμός

Κάθε αριθμός μικρότερος από το 0, λέγεται αρνητικός. Οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πάντα μπροστά τους το πρόσημο -, σε αντίθεση με τους θετικούς που έχουν το πρόσημο + ή δεν έχουν πρόσημο.

Περισσότερα
Άρρητοι Αριθμοί

Άρρητος Αριθμός

Άρρητος Αριθμός λέγεται κάθε πραγματικός αριθμός που δεν είναι Ρητός, δηλαδή που δεν μπορεί να γραφτεί σαν κλάσμα με αριθμητή ακέραιο και παρονομαστή μη μηδενικό ακέραιο.

Περισσότερα

Άρτιος

Άρτιοι λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που διαιρούνται (ακριβώς) με το 2. Οι άρτιοι λέγονται αλλιώς και ζυγοί. Το τελευταίο τους ψηφίο είναι: 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8.

Περισσότερα