Η εξίσωση της Ευθείας

Η εξίσωση ψ=λχ+β είναι γνωστό ότι παριστάνει μια ευθεία. Όμως ποιος ο ρόλος του λ και ποιος του β στην εξίσωση αυτή;

Εξίσωση Ευθείας

Μια λυμένη άσκηση στην εξίσωση της ευθείας για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου που για τη λύση της επιλύουμε σύστημα.

Load more