Ετικέτα: Απόλυτα

Απόλυτη Τιμή 1

Ρητοί αριθμοί – Αλγεβρικό Άθροισμα

Ακέραιοι Αριθμοί

Συνοπτική θεωρία και ασκήσεις για την Α’ Γυμνασίου και για επανάληψη στην Β’ Γυμνασίου.

Απαλλαγή από τις απόλυτες τιμές

Για να απαλλαγούμε από τα απόλυτα πρέπει να γνωρίζουμε αν το περιεχόμενο της απόλυτης τιμής είναι θετικό, μηδέν ή αρνητικό γιατί σε κάθε περίπτωση ενεργούμε διαφορετικά.