Ετικέτα: Εξίσωση

Εξισώσεις α’ Βαθμού

Φυλλάδιο με την μεθοδολογία και ασκήσεις για εξάσκηση.

Εξίσωση α’ Βαθμού

Παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθούμε για να βρούμε τη λύση μιας εξίσωσης α’ βαθμού. Βήμα βήμα λύνοντας ταυτόχρονα κι ένα παράδειγμα.

Επίλυση Δευτεροβάθμιας Εξίσωσης

Δευτεροβάθμια Εξίσωση

Λύνουμε δύο εξισώσεις δεύτερου βαθμού. Μια εξίσωση που απαιτεί όλα τα βήματα της μεθοδολογίας που μάθαμε σε προηγούμενο άρθρο και ένα πρόβλημα που απαιτεί επίλυση εξίσωσης δεύτερου βαθμού.