Πυθαγόρας

Πυθαγόρας

Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης. Ο Πυθαγόρας σήμερα χρήζει παγκόσμιας αναγνώρισης. Το όνομα του είναι ταυτισμένο με το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Σε ολόκληρο τον κόσμο γνωρίζουν τον μεγάλο αυτόν φιλόσοφο και μαθηματικό από το θεώρημά του και τον τιμούν ιδιαίτερα.

Πυθαγόρας Περισσότερα

Παραγοντοποίηση

Τι είναι η παραγοντοποίηση; Με ποιό τρόπο μπορώ να μετατρέψω μια αλγεβρική παράσταση σε γινόμενο; Δείτε αναλυτικά την μέθοδο του κοινού παράγοντα, την ομαδοποίηση, την παραγοντοποίση του τριωνύμου και πως χρησιμοποιώ τις ταυτότητες στην παραγοντοποίηση.

Παραγοντοποίηση Περισσότερα
Δευτεροβάθμια Εξίσωση

Επίλυση Δευτεροβάθμιας Εξίσωσης

Λύνουμε δύο εξισώσεις δεύτερου βαθμού. Μια εξίσωση που απαιτεί όλα τα βήματα της μεθοδολογίας που μάθαμε σε προηγούμενο άρθρο και ένα πρόβλημα που απαιτεί επίλυση εξίσωσης δεύτερου βαθμού.

Επίλυση Δευτεροβάθμιας Εξίσωσης Περισσότερα
Παραγοντοποίηση Τριωνύμου

Παραγοντοποίηση Τριωνύμου

Εδώ βλέπουμε μια άλλη μέθοδο για να μετατρέψουμε ένα τριώνυμο σε γινόμενο. Έχουμε δει τον τρόπο με το “άθροισμα και γινόμενο” και τώρα μαθαίνουμε την παραγοντοποίηση με τη βοήθεια ενός τύπου. Για να χρησιμοποιηθεί ο τύπος πρώτα βρίσκουμε τις ρίζες του τριωνύμου.

Παραγοντοποίηση Τριωνύμου Περισσότερα

Απαλλαγή από τις απόλυτες τιμές

Για να απαλλαγούμε από τα απόλυτα πρέπει να γνωρίζουμε αν το περιεχόμενο της απόλυτης τιμής είναι θετικό, μηδέν ή αρνητικό γιατί σε κάθε περίπτωση ενεργούμε διαφορετικά.

Απαλλαγή από τις απόλυτες τιμές Περισσότερα