Δευτεροβάθμια Εξίσωση

Επίλυση Δευτεροβάθμιας Εξίσωσης

Λύνουμε δύο εξισώσεις δεύτερου βαθμού. Μια εξίσωση που απαιτεί όλα τα βήματα της μεθοδολογίας που μάθαμε σε προηγούμενο άρθρο και ένα πρόβλημα που απαιτεί επίλυση εξίσωσης δεύτερου βαθμού.

Επίλυση Δευτεροβάθμιας Εξίσωσης Περισσότερα

Απαλλαγή από τις απόλυτες τιμές

Για να απαλλαγούμε από τα απόλυτα πρέπει να γνωρίζουμε αν το περιεχόμενο της απόλυτης τιμής είναι θετικό, μηδέν ή αρνητικό γιατί σε κάθε περίπτωση ενεργούμε διαφορετικά.

Απαλλαγή από τις απόλυτες τιμές Περισσότερα