Μιγαδικοί Αριθμοί (Say no to Racism)

Οι πραγματικοί αριθμοί “παντρεύτηκαν” με τους φανταστικούς και γέννησαν ένα νέο είδος αριθμών που ονομάζουμε μιγαδικούς (τυχαίο; δε νομίζω). Οι αριθμοί αυτοί είναι της μορφής x+yi με τα x,y πραγματικούς και το i η γνωστή φανταστική μονάδα. Ας γνωριστούμε λοιπόν λίγο καλύτερα με αυτούς τους νέους αριθμούς.

Μιγαδικοί Αριθμοί (Say no to Racism) Περισσότερα

The Power of i

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δυνάμεις του i. Ο i είναι ένας αριθμός που δεν τον γνωρίζουμε, το μόνο γνωστό στοιχείο που έχουμε για αυτόν είναι ότι έχει την ιδιότητα, αν υψωθεί στο τετράγωνο είναι ίσος με -1

The Power of i Περισσότερα

Ασκήσεις Μιγαδικών

Ασκήσεις για το πως μπορούμε να υπολογίζουμε τις διάφορες δυνάμεις το i, από τις μικρότερες μέχρι και πολύ μεγάλες. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ασκήσεις που αναφέρονται στην έννοια του μιγαδικού αριθμού αλλά και στις πράξεις ανάμεσα σε μιγαδικούς. Θα ολοκληρώσουμε με ασκήσεις πάνω στο μέτρο του μιγαδικού και στον συζυγή του.

Ασκήσεις Μιγαδικών Περισσότερα