Άρτιος

Άρτιοι λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που διαιρούνται (ακριβώς) με το 2. Οι άρτιοι λέγονται αλλιώς και ζυγοί. Το τελευταίο τους ψηφίο είναι: 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8.

Άρτιος Περισσότερα