Παραγοντοποίηση

Τι είναι η παραγοντοποίηση; Με ποιό τρόπο μπορώ να μετατρέψω μια αλγεβρική παράσταση σε γινόμενο; Δείτε αναλυτικά την μέθοδο του κοινού παράγοντα, την ομαδοποίηση, την παραγοντοποίση του τριωνύμου και πως χρησιμοποιώ τις ταυτότητες στην παραγοντοποίηση.

Παραγοντοποίηση Περισσότερα
Παραγοντοποίηση Τριωνύμου

Παραγοντοποίηση Τριωνύμου

Εδώ βλέπουμε μια άλλη μέθοδο για να μετατρέψουμε ένα τριώνυμο σε γινόμενο. Έχουμε δει τον τρόπο με το “άθροισμα και γινόμενο” και τώρα μαθαίνουμε την παραγοντοποίηση με τη βοήθεια ενός τύπου. Για να χρησιμοποιηθεί ο τύπος πρώτα βρίσκουμε τις ρίζες του τριωνύμου.

Παραγοντοποίηση Τριωνύμου Περισσότερα